Akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie pewnej czynności prawnej, a dokładniej mówiąc jedna z jej szczególnych form. Wszystkie czynności jakie muszą być uwierzytelnione przy...