Chillery industrialne, czyli jak schładzać pomieszczenia wielkopowierzchniowe

Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób firmy utrzymywana jest niska temperatura na dużych powierzchniach? W jaki sposób schładzane są resorty hotelowe, obiekty sportowe, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Produkcja żywności czy lekarstw wymaga respektowania dokładnie wskazanych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich wyrobu konieczne są odpowiednie instalacje chłodzące, które umożliwiają przeprowadzenie procesu w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zapoznać się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i jak działają.

jak działają chillery industrialne?

Chiller industrialny jest to narzędzie stosowane do zarządzania płynami w systemach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego zadaniem jest chłodzenie wody. Odpowiednio schłodzona ciecz jest odprowadzana do konwertera cieplnego, w którym dalej uczestniczy w procesie chłodzenia powietrza bądź wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze zużywają dużo prądu i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery bazujące na wodzie lodowej to rozwiązanie znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla otoczenia. Co więcej chiller jest urządzeniem trwałym, odpornym na wszelkie problemy techniczne.

W odróżnieniu od tradycyjnych instalacji chłodniczych, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały zestaw składa się z dużej ilości pomp oraz zaworów. Dzięki zastosowaniu agregatów wody lodowej, ciepło pobierane jest z cieczy i transportowane do zainstalowanych obok wentylatorach konwerterów ciepła. Wymienniki dzięki takiej reakcji są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). Podczas procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe dzięki wytwarzającej się parze wodnej. Ciecz ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to uwypuklić jej walory i zmarginalizować jej wady. Przy rozległych powierzchni(ach), które należy schładzać lub klimatyzować, woda lodowa jako element chłodzący sprawdza się celująco. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i generuje niższe koszty. 

W jakich branżach wykorzystuje się chillery przemysłowe?

Przez wzgląd na funkcjonalność, chillery stosuje się do klimatyzowania obiektów, towarów, zespołów urządzeń i różnych mechanizmów industrialnych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych branżach ekonomii. Mają one zastosowanie zarówno przy wytwarzaniu danych dóbr, jak również podczas ich przechowywania. Również podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, biurowce czy szpitale sięgają po chillery. Z racji tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego wielu pomieszczeń czy obiektów przy pomocy tylko jednego agregatu, ich zastosowanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są także takie branże, których niezakłócone prosperowanie uzależnione jest od odpowiednio pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw sztucznych – wytwarzane produkty potrzebują właściwych warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii urządzeń produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – maszyny wykorzystywane w tym sektorze bardzo szybko ulegają nagrzewaniu z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność podczas całego procesu obróbki metali, wymagana jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i przechowywanie wyrobów spożywczych wymaga konkretnych warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do obniżania jakości towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez zakłóceń, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz logistyczne muszą być zaopatrzone w należyte narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie leków bezsprzecznie łączy się z określonymi regulacjami termicznymi. W sytuacji braku odpowiedniego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z przepisami przechowywanie leków staje się awykonalne.

Implementacja i konfiguracja instalacji chłodniczej 

Właściwe działanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego projektu i skonfigurowania wykorzystywanego chillera. Na rynku występują dedykowane firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania należy rozpocząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i środowiska w jakim funkcjonuje. Po rekonesansie następuje projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) osoby. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, poddaje się je kontroli. Jeśli te aktywności zakończą się sukcesem można uruchomić instalację chłodniczą.