Co to jest obróbka ubytkowa?

Obróbka skrawaniem ( nazywana również ubytkową) stanowi obecnie jedną z powszechniej stosowanych metod przygotowywania materiałów potrzebnych przy wytwarzaniu : silników, maszyn czy pojazdów. Przy obróbce wykorzystuje się narzędzia takie, jak: tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka lub maszyny CNC.

Celem technologii obróbki skrawaniem jest usunięcie nadmiaru tworzywa przy użyciu ostrzy lub dłut. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie określonej formy w określonych wymiarach. Współczesne procesy dzieją się za wykorzystaniem komputerów, które zapewniają precyzję oraz wysoką szczegółowość wykonywanych czynności.

Precyzyjnego kształtowania przy wykorzystaniu obróbki ubytkowej potrzebują najczęściej: metale, tworzywa sztuczne, szkło, drewno oraz kamień. Metoda ta znajduje więc duże zastosowanie głównie w branży elektronicznej, energetycznej, medycznej, motoryzacyjnej i lotniczej, ale też w szeroko ujętych gałęziach przemysłu. Obrabiać skrawając można pojedyncze elementy, ale także całe ich serie. Mogą one przybierać różnorodną postać i rozmiar.