Czym jest i jakie uprawnienia daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być ze wszech miar przydatne na rynku pracy. Ba; w wielu branżach ukończenie tego kursu jest obowiązkowe. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, kwalifikacji w danej dziedzinie. 

Zaliczenie kursu SEP jest obecnie niezwykle doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli masz ochotę, by podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.