Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Główną różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może być uczestnikiem jeden polujący, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, lub 6 jeśli myśliwi planują polować na zające.

Różnicą jest również sposób organizacji polowań. Żeby wziąć udział w polowaniu indywidualnym należy posiadać na nie pozwolenie od zarządcy lub dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie pozwolenie myśliwy musi ogarnąć sam. Polowania zbiorowe za to są organizowane przez dzierżawcę lub zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów prawa.

Jak przebiega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe każdorazowo musi zacząć się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Te reguły dotyczą jedynie polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie reguł polowania. Omawiane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, które mają być odławiane. Przekazywane są istotne komunikaty, które mówią o przejściu do następnych etapów, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który organizowany jest na końcu polowania jest niezwykłą tradycją łowiecką. Pojawia się tam tak zwane złożenie hołdu zwierzynie i wybierany jest król polowania. Oddanie cześci zwierzynie jest bardzo istotnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do paru zasad, jak na przykład położenie zwierzyny na prawym boku lub ułożenie głów zwierzyny w stronę łowiska.

Wyróżniamy kilka rodzajów polowań zbiorowych i tok każdego lekko się od siebie różni. Do polowania na drobną zwierzynę jak na przykład króliki czy lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc bazuje ono na przepędzaniu zwierząt przez naganiaczy. Istotne jest aby naganiaczy było chociaż 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Za to przy polowaniu na dziki wykorzystuje się psy myśliwskie – są odpowiedzialne za wywęszenie zwierzyny i wypędzenie dzików z kryjówki. Wtedy myśliwych jest kilkunastu.

Można się także spotkać z tak zwanym polowaniem szwedzkim lub z ambon – ono jest organizowane na dużych powierzchniach leśnych, które mają przynajmniej 600-1000 ha. W tego typu polowaniach można zobaczyć kilkudziesięciu myśliwych.

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Należy zacząć od najistotniejszej informacji: każdy myśliwy, który bierze udział w polowaniu musi posiadać legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można organizować od świtu do zmierzchu i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe zostają uznane za zainicjowane w chwili kiedy myśliwi zbiorą się i kiedy odprawa się rozpocznie, a ich koniec jest w chwili, w którym myśliwy, który prowadzi polowanie oznajmia jego zakończenie. Kiedy polowanie zakończy się jego prowadzący ma za zadanie stworzyć protokół, który zawiera wszystkie istotne informacje jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego a także jakie gatunki zwierząt były postrzelone. Jest tam też lista uczestników i pewne uwagi, które dotyczyły polowania.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i jemu muszą być podlegli pozostali polujący.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/