Jak przebiega montaż konstrukcji ze stali?

Konstrukcje stalowe cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich pewną zaletą jest stosunkowo niski koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest również bardzo odporna i w krótkim czasie można ją postawić. Budowle zmontowane w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich kształt zależy od przeznaczenia, oraz od potrzeb zamawiającego. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców potrzebujących dużych hali magazynowych w krótkim czasie. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są doskonałym rozwiązaniem skierowanym szczególnie dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej dziedzinie. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skonsultować się z wykonawcą w celu dokładnego omówienia projektu i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji stalowych

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba sporządzić odpowiedni projekt. Postawieniem takiej hali zajmują się od początku do końca profesjonalne firmy. Projektanci po zebraniu dokładnego wywiadu z klientem na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Oczywiście taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje także informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko dla produkcji, czy inwestor potrzebuje w niej część administracyjną. Istotne jest także, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja będzie w przyszłości powiększana. Po dostarczeniu projektantom dokładnych danych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – tutaj zawarte są dane na temat fizycznych cech konstrukcji, surowców z jakich będzie stworzona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – jest to w pewnym stopniu instruktaż montażu hali. Zawarte są w nim wszystkie fazy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Oczywiście taki projekt zawiera również wszelkie dane na temat kosztów powstania takiej budowli, a także rysunki pokazujące obiekt. Po ukończonym etapie projektowania, można przystąić do kolejnego, czyli uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Konstrukcje stalowe – niezbędne pozwolenia

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji stalowych, także w przypadku niezbędnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można rozpocząć dopiero po niezbędnych dokumentów. Bez wątpienia najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez właściwy urząd. Rozpoczęcie montażu trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które dotyczą przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji ze stali

Po zebraniu wymaganej dokumentacji można przystąpić do prac fizycznych. Oczywiście przed instalacją takiej hali potrzebne jest właściwe przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca powinien zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego plac budowy trzeba wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę nawierzchni. Po odpowiednim wykonaniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Konstrukcje ze stali – montaż elementów nośnych

Wznoszenie konstrukcji stalowych składa się z kilku kluczowych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim kamieniem jest stawianie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Szkielet takiej hali może być stalowy, lub żelbetowo – murowy. Odpowiednie wzniesienie całej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj zrobiony jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, lub podciśnieniową. 

Instalacja ścian w konstrukcjach ze stali

Następnym momentem wznoszenia hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Bez wątpienia zależy to od od wymagań inwestora i przeznaczenia takiego obiektu. Po wybudowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Etap wykończenia konstrukcji stalowej

Z pewnością ważnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie ilość prac zależy od wymagań przedsiębiorcy. Powstanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem złożonym z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był dobrze zaplanowany, wtedy będzie szybko przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, a także znacznie mniej kosztowne. Nie można zapomnieć, że jeśli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów rozbudować. Oczywiście powinno to być umieszczone w projekcie.