Nauka angielskiego – w grupie czy sam na sam? online lub stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach poznanie oraz sprawne posługiwanie się językiem angielskim także w mowie oraz piśmie tworzy podwaliny w codziennej funkcjonowaniu pomiędzy innymi ludzi władających odmiennym językiem niż ten, który dla nas jest tzw. język ojczysty. Mowa w tym miejscu zarówno o sytuacji, w której przebywamy za granicą np. na urlopie, w delegacji czy na emigracji zarobkowej, oraz w chwili, kiedy spotykamy w codziennym życiu cudzoziemca – pyta o kierunek lub godzinę. W dalekiej przeszłości językiem ogólnym była łacina stanowiąca powszechną metodę porozumiewania się, przeważnie w kręgach uczonych. Zacieranie się granic w  porozumiewaniu się między sobą osób z różnych krajów wymogło odnalezienie języka bardziej dostosowanego dla szerszego grupy odbiorców. To z kolei powoduje potrzebę powstania właściwego sposobu nauczania, który będzie dopasowany do potencjalnego kursanta lub zespoły uczniów. Mówimy tu również o konsultacjach jednoosobowych, podczas których kursant jest jeden na jeden z nauczycielem jak i o sposobności tworzenia wieloosobowych zespołów, spotykających się w miejscu przynależnej do konkretnej szkoły. Postęp technologiczny, a dokładnie – stworzenie Internetu umożliwiło stworzenie nauki zdalnej, która polega na nauczaniu za pomocą różnych stron, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w dzisiejszych czasach pozwala na dokładne dostosowanie do danego kształcenia do indywidualnych wymagań każdego ucznia. Jak wielu ludzi tyle impulsów do nauki języka. Tak samo jest z metodami.

 Samodzielnie czy wspólnie? Dobre strony i negatywne aspekty poszczególnych metod szkolenia.

Z nauką języka jest trochę jak z uprawianiem sportu im szybciej rozpoczniemy tym więcej osiągniemy (lub mniejszym kosztem niż jeśli tego nie robili), w co bardzo dobrze wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Idealny przykład stanowią wychowankowie szkoły językowej w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najwcześniejszych lat edukacji odnoszą sukcesy w konkursach językowych na największych imprezach rangi ogólnopolskiej.

Poza teoretyczną nauką, istotna, a nawet bardziej pożądana w prawdziwym podnoszeniu naszych zdolności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym szkoleniowcem umożliwia na pełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami pojedynczej człowieka i umożliwia przekazywanie wiadomości w bardzo przejrzysty i klarowny sposób. Prywatne zajęcia mają miejsce w hermetycznych warunkach, które eliminują wszystkie rozpraszacze w postaci innych kursantów i dają zupełne skupienie się osobie kształcącej, jeśli posiada problemy z koncentracją.  Jednak przewagą funkcjonowania w zespole, jest to, że mamy do czynienia z różnymi ludźmi, spośród których każdy jest osobną jednostką i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, nowe zadania. Funkcjonuje to również w przeciwną. Jest niezwykle istotne, albowiem nie raz  w kształceniu indywidualnym prowadzi do powstania stagnacji ze strony szkoleniowca i przestaje nas zaskakiwać, a doskonale wiemy, że podwaliną postępu jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i dawanie rady w niecodziennych zdarzeniach. Nigdy nie mamy pewności jak zaskoczy nas kolega lub koleżanka z grupy, co popycha nas do rozsądnej współzawodnictwa. Pragniemy potrafić więcej, żeby potrafić więcej i nie pozwolić się zaskoczyć czy popełnić podstawowych błędów, których chcemy unikać, podnosząc nasze kwalifikacje. Jest to całkowicie oczywiste.

W w zespole siła

Biorąc pod rozwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym należy zdecydowanie stwierdzić, iż dużo lepszym, bo rozwojowym rozwiązaniem będzie wybranie na naukę zdalną, albowiem nauka języka wśród większej liczby ludzi  którym przyświeca ten sam cel jest o wiele łatwiejsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w przypadku zajęć jednoosobowych, które przydają się w momencie nadgonienia indywidualnych braków jednej osoby.