Planujesz rozbiórkę? Sprawdź kiedy potrzebne jest pozwolenie

Jeżeli planujesz usunąć budynek ze swojego terenu to zawsze musisz zawiadomić o tym Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe. Nie zawsze jednak mamy obowiązek czekać na pozwolenie, czasem wystarczające jest złożenie zawiadomienia. W jakich sytuacjach musimy poczekać na pozwolenie, a w jakich sytuacjach możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć rozbiórkę? Jakie druki koniecznie złożyć i gdzie załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – wyburzenia

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeśli budynek, który chcemy wyburzyć nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie jest uwzględniony w ochronie konserwatora, jest niższy niż 8 m i postawiony jest od granicy działki nie bliżej niż 50 % jego wysokości, to nie musimy posiadać pozwolenia na rozbiórkę. Wystarczy wtedy do odpowiedniego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie potrzebują również budynki, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to między innymi hale stalowe budowane na maksymalnie 180. Wtedy wystarczające jest złożenie właściwego wniosku i po 30 dniach można zacząć roboty rozbiórkowe.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest konieczne kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. Dokładnie chodzi tutaj o rozbiórkę obiektów budowlanych, które wpisane są na listę zabytków, są wyższe niż 8 m a także takich, które umieszczone są zbyt blisko granicy działki – czyli o dystansie mniejszym niż połowa wysokości budynku. Dodatkowo zobowiązanie to mają właściciele obiektów, których rozbiórka mogłaby źle wpłynąć na stan wody albo generalnego stanu środowiska. Może też być tak, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym a także są pomnikiem historii – wtedy pozwolenie także jest potrzebne.

Warto też mieć świadomość, że jeśli chcemy wyburzyć budynek, a potem na jego miejscu postawić nowy to można jednocześnie dostarczyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę oraz o budowę obiektu budowlanego.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Niezmiernie istotną rzeczą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. Dokumenty można wysłać do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. W dodatku od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba dołączyć zgodę gospodarza obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych a także opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zdarza się, że konieczny jest także projekt rozbiórki obiektu, a w przypadku rozbiórki zabytków, obowiązkowo trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu ze spisu zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za rozbiórkę to można wynająć do tego grupę fachowców. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością znajdziesz odpowiednią firmę, która będzie miała wszelkie niezbędne sprzęty do wyburzenia obiektu budowlanego.