Prawo po naszej stronie

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także mnóstwa innych. Praworządność gwarantuje wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, przestępcy należycie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to temat, który bez wątpienia należy intensywnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie godnych największej uwagi aspektów praworządności.

Wolne media

Warto mieć świadomość, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale również należy położyć nacisk na wszelkiego rodzaju kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez wątpienia wolne media, które muszą funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizacji różnego rodzaju protestów, marszów oraz innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, z reguły powiązanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Niewyobrażalnie kluczowe jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby mieszkańcy danego państwa mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych czynności, kluczowe są odpowiednio funkcjonujące urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie powinien w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien przestrzegać tych samych zasad, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Niedopuszczalne są sytuacje, w których istnieją równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego specjalisty w tej dziedzinie. Na działania i decyzje prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób wpływać, ponieważ kłóci się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można oznajmić, że żyje się w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako kraj demokratyczny – mówimy chociażby o Polsce. Bez wątpienia każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie komfortowe funkcjonowanie w państwie, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. Z tego powodu z tym warto dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. kancelariaminskmazowiecki.pl