Szkolenia BHP – najczęstsze pytania

Bardzo istotnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Aby pracownicy byli całkowicie bezpieczni potrzebne jest organizowanie szkoleń BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak powinny odbywać się takie szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie powinien trzymać się zasad BHP, aby bezproblemowo wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich kursów? Czy studenci na praktykach także muszą w nim brać udział? Kto organizuje takie szkolenia i ile one trwają? 

Kto musi odbyć kurs BHP?

Według polskiego prawa, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia szkolenia BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni także studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Poza szkoleniami wstępnymi są także szkolenia okresowe. Ich systematyczność a także długość tych kursów zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku taki kurs powinni odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas trwania kursu wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi są zwolnieni z tego obowiązku i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie także muszą odbyć szkolenie BHP?

Zgodnie z polskim prawem na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Mimo to ma on obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca powinien taki kurs zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kto powinien przeprowadzić kurs BHP?

Zgodnie z polskimi przepisami początkowe szkolenie BHP ma prawo przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP lub zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest aby to była osoba kompetentna z odpowiednim poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownik powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie ma wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu pracownik przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Kto ocenia poziom ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Mimo wszystko nie zawsze potrafi to zrobić, może w tym celu zatrudnić zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę w usługach BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co w przypadku wypadku? 

Bez wątpienia w takiej sytuacji w pierwszej kolejności trzeba pomóc poszkodowanemu, a następnie zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wówczas dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeśli w zakładzie pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba bezwzględnie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.