Ubezpieczenie inwentarza rolniczego – na co zwrócić uwagę

Rolnictwo pewien czas temu wskoczyło na zupełnie inny poziom. Teraz nie kojarzy się z ciężką pracą ręczną. Aktualnie jest to wysoce zmechanizowany(a) odłam przemysłu. Za pilnowanie inwentarza odpowiadają systemy teleinformatyczne.

Rolnicy używają także dronów, a maszyny rolnicze szokują swoim zaawansowaniem technicznym. Wszystko to aby zwiększyć ilość produkowanych z natury dóbr. Trzeba przy tym być świadomym, że nawet niewielkie gospodarstwa rolne to wielki kapitał. Dobrze go zabezpieczyć przed wszelkimi potencjalnymi stratami. Najlepszą formą zabezpieczenia majątku jest ubezpieczenie. Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolniczych? Które i kiedy wykupić?

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Każday człowiek w momencie nabycia gospodarstwa rolnego zgodnie z prawa(em) staje się rolnikiem. Łączy się z tym między innymi obowiązek wyrobienia ubezpieczenia OC. Warto być świadomym, że jest to niezbędne nawet jeśli na terenie gospodarstwa nie prowadzi się żadnych upraw czy hodowli zwierząt. Każde gospodarstwo agrarne, którego powierzchnia przekracza 1 hektar jest obarczane podatkiem rolnym.

Jest to podstawowe ubezpieczenie rolnicze, które swoim zakresem pokrywa szereg kwestii. Obejmuje np. szkody wywołane warunkami atmosferycznymi czy choroby zwierząt. Ubezpieczenie OC dla gospodarstw rolnych pozwala zachować spokój w przypadku negatywnego wpływu zimy na obręb rolniczy, ale także w przypadku zepsucia się bądź kradzieży maszyn rolniczych(ego).

Zatem, mimo, że ubezpieczenie to jest wymagane warto dostrzec w nim plusy. Na skuteczność działań rolniczych wpływa sporo czynników zewnętrznych. Ciężko jest zapanować nad pogodą czy przypadłościami zwierząt. Poprzez ubezpieczenia rolnicze można chociaż ograniczać potencjalne straty.

Obowiązkowe ubezpieczenia budynków na terenie gospodarstw rolnych

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy też wszystkie budynki znajdujące się na terytorium gospodarstwa rolnego. Mowa tu również o budynkach mieszkalnych. Istotna kwestia – konieczność ta pojawia się w chwili pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie budynków zapewnia stuprocentowe odszkodowanie strat poniesionych w wyniku nagłych zdarzeń.

Tego typu ubezpieczenie chroni rolnika od skutków przypadków takich jak uderzenie pioruna, śnieg czy nawalny deszcz. To szczególnie istotne wobec zmieniającej się pogody. Dziś ekstremalne zjawiska pogodowe stają się przykrą normą. W związku z tym tym bardziej warto zadbać aby nic nagłego nas nie zszokowało.

Ubezpieczenia rolnicze – maszyny podstawą

Jak zauważono na początku artykułu rolnictwo w ostatnich latach podlegało mechanizacji(ę). Dziś, zwłaszcza w większych gospodarstwach znaczną rolę pełnią maszyny. Nieporównywalnie wzmacniają moce przerobowe określonych gospodarstw. Ale, jak to pojazdy mechaniczne – od czasu do czasu potrzebują one naprawy. Ciągniki, kombajny, siewniki i wiele innych maszyn – wszystko to musi być konserwowane by długo służyło.

Oczywiście, warto też rozważyć ubezpieczenie(u) maszyn wspierających pracę gospodarstwa.
Fundusze ubezpieczeniowe wychodzą z odpowiedzią potrzebom rolników. Agrocasco to odpowiednik ubezpieczenia cywilnego OC. Zadaniem tej polisy jest ochrona maszyn rolniczych i zabezpieczenie finansowe przed niszczycielskimi wydarzeniami. Można wskazać choćby na pożarach(y), huraganach(y) czy powodziach(ie). Ubezpieczenia rolnicze zabezpieczają też przed uszkodzeniami różnego rodzaju czy też kradzieżami i stratami inwentarza.

Niewątpliwie ubezpieczenie rolnicze powinno pozostać wymogiem dla gospodarzy takich terenów.

Zbyt wiele wszelakich zjawisk wpływa na gospodarstwa domowe by zaniedbać ten temat. Kwestią otwartą pozostaje szerokość pakietu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem porozumienia należy przeanalizować cały swój dorobek i skonsultować stan posiadania z przedstawicielem ubezpieczeniowym. Pozwoli to zoptymalizować ofertę i skroić ją specjalnie pod potrzeby konkretnej osoby.