Zatrudnienie obywateli ukrainy – o czym należy pamiętać

Bez wątpienia do naszego kraju przyjechało dużo osób pochodzących z Ukrainy. Gdy prowadzisz swój biznes i masz zamiar dać im zatrudnienie {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz tekst, celem dowiedzenia się {kilku istotnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Co należy wiedzieć podczas zatrudniania Ukraińca?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest trudne. Osoby pochodzące z Ukrainy mogą przyjechać do Polski na podstawie ruchu bezwizowego na okres dziewięćdziesięciu dni bądź z ważną wizą. Osobom, które mają w planie podjąć zatrudnienie w Polsce wydawana jest wiza typu D, czyli pracownicza, uprawniająca do pracy i zamieszkania w naszym kraju przez 180 dni w roku.

Co zrobić aby ukraiński pracownik otrzymał wizę|Co powinien zrobić przedsiębiorca aby pracownik z Ukrainy otrzymał wizę

Po pierwsze konieczna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanie oświadczenia o zatrudnieniu osoby pochodzącej z Ukrainy i uiszczenie 30 PLN opłaty za ten dokument. Gdy już PUP wpisze oświadczenie do ewidencji zostaje ono przekazane pracodawcy, a on a kolei wysyła je do kandydata musi być oryginalne. Na podstawie wydanego oświadczenia ukrainiec występuje o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce – czyli o wspomnianą wyżej wizę typu D.

{Jak wygląda kolejny etap legalizacji pracy

Jeżeli już kandydat otrzymał wizę i przyleciał do Polski przedsiębiorca jest o krok od sukcesu! Teraz trzeba podpisać umowę. Należy jednak pamiętać, że powinna być ona sporządzona w języku zrozumiałym dla pracownika ponieważ najczęściej pracownicy ze wschodu proposzą o sporządzenie umowy z dwoma językami. Taki stan rzeczy sprawi, że będziemy zapezpieczeni  zarówno na wypadek kontroli Państwowej Inspeksji Pracy, ale też przedsiębiorca zwiększa zaufanie do siebie. Bezwzględnie trzeba zapamiętać, aby punkty zawarte w umowie nie różniły się od tych w zarejestrowanym przez PUP oświadczeniu.

Pamiętaj również, że gdy umowa zostanie podpisana dający pracę, chcący zalegalizować pracę pracowników z Ukrainy w naszym kraju, jest zobowiązany do poinformowania właściwego urzędu pracy o podjęciu przez obcjokrajowce pracy – jest zobowiązany, aby to zgłosić najpóźniej w dzień gdy osoba pochodzenia ukraińskiego rozpocznie pracę. Następna wizyta w urzędzie odbędzie się jeżeli zmieni się stawkę, stanowisko pracy bądź miejsca jej wykonywania.